แฟรนไชส์ เดอะวอฟเฟิล
Call us 02 748 6410-11
We're here to make your life easier : Contact
 
Please select language:

 
 
 
 


ขั้นตอนการพิจารณา

  1. หาทำเลที่ใช่ มองหาทำเลที่สนใจที่จะลงทุน ลักษณะทำเลที่เหมาะสมกับการลงทุน คือ ทำเลที่มีผู้คนสัญจรไปมาในปริมาณมาก เมื่อได้ทำเลที่สนใจแล้ว ถ่ายภาพสถานที่จริงประมาณ 4 ภาพ ส่งมาพร้อม ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ สถานที่จำหน่าย ค่าเช่าโดยประมาณ ส่งมาทางอีเมลล์ thewafflesupply@hotmail.com เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยในการพิจารณาทำเลที่นำเสนอมา หรือติดต่อมาที่หมายเลข 02-7486410-11, 082-6508866, 081-351-3138 เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  2. ทางบริษัทฯจะพิจารณาความเป็นไปได้จากทำเลที่นำเสนอมา ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

  3. หลังจากทำเลได้รับการพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผลิตคีออส ซึ่งใช้เวลาในการผลิตประมาณ 20 วัน จะสามารถดำเนินการเปิดการขายได้

  4. ในระยะเวลาการผลิตคีออส บริษัทฯ จะเชิญสมาชิกเข้ามาเซ็นต์สัญญาและรับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจจำนวน 1 วัน โดยจะนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ สถานที่อบรมคือ บริษัทเดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่จัดอบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์)

  5. หลังจากการอบรม และผลิตคีออสเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทฯ จำทำการนัดหมายวันในการส่งคีออส และวัตถุดิบอุปกรณ์ และจะแจ้งยอดที่ต้องชำระทั้งหมดที่สมาชิกจะต้องชำระ โดยชำระก่อนวันกำหนดส่งคีออส และวัตถิบอุปกรณ์ อย่างน้อย 7 วัน

 

In the year 2004, The Waffles was established to promote and to sell the waffle © Copyright 2014 All Rights Reserved. 
Follow us Social Netwoek
line Line QR Code
ig Instagram via browser
https://www.facebook.com/TheWaffleSupply facebook

u Youtube